Gå til til aakp.no

Design 2

Effektivisering og risikoreduksjon er en viktig del av produktutvikling. I dette kurset vil du lære hvordan simuleringsverktøy brukes til å lage virtuelle prototyper i en design av produkter og systemer.

ÅKP
Virtual protoyping blue innovation arena.png

I dette kurset vil studenten lære om:

  • Dynamisk modellering og simulering
  • Hurtig prototyping
  • Virtuell prototyping

Modellering og simulering vil bli introdusert først, men fokus på teori og anvendelse. Studenten vil benytte programvareverktøy til å modellere og simulere ulike dynamiske systemer. Deretter vil konseptet hurtig prototyping bli introdusert, og studenten vil lære hvordan man kan realisere en prototype ut fra design, modellering og testing. Kurset vil også inkludere virtuell prototyping og eksempler på industrielle anvendelser. Et eksempel vil være virtuell prototyping av en skipskran, som viser og bekrefter hvor effektivt design i en virtuell verden er.

Praktisk informasjon

  • Kursoppstart: Vår 2021
  • 2. samling: 
  • 3. samling: 
  • Kurset leveres i samarbeid med NTNU i Ålesund og kvalifiserer til 7,5 studiepoeng
  • Kursavgift: Kurset tilbys gratis til medlemsbedriften i klyngene GCE Blue Maritime Cluster og NCE Blue Legasea. Andre kan også melde seg på, men det er da ikke sikkert kursavgiften blir dekket av tiltakspakken

For mer informasjon ta kontakt med Seniorrådgiver Tom Christian Dahl.

Meld din interesse for Design 2

Meld deg på


Personvernerklæring:

Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.