Gå til til aakp.no

Digital teknologi 1 - Programmering og IIoT

En trend i industrien er at bedriftene i mindre grad designer maskinvare selv, men bruker ferdige enheter med muligheter for tilpasninger gjennom programmering, enten av selve enheten eller via mikrodatamaskiner eller mikrokontrollere.

ÅKP
harrison-broadbent-1459958-unsplash.jpg

I kurset Digital teknologi 1 vil studenten få en innføring i industriell anvendelse av følgende tema: 

  • Introduksjon til programmering i Python
  • Bruk av mikrokontrolleren Arduino
  • Industrial Internet of Things (IIoT)

I dette kurset vil studentene bruke Python til å programmere en enkel mikrokontroller, Arduino.
Undervisningen er samlingsbasert, 3 samlinger á 2 dager, med en kombinasjon av forelesninger/teori og programmering på datalab. I forkant av samlingene må studentene påregne å sette seg inn i relevant teori og pensum på egenhånd. Etter hver samling vil det bli gitt en øving og til slutt gis det en prosjektoppgave som hjemmeeksamen.

Praktisk informasjon

  • Kursoppstart: 6.-7. oktober
  • 2. samling: 27.-28. oktober
  • 3. samling: kommer snart
  • Søknadsfrist: 
  • Kurset leveres i samarbeid med NTNU i Ålesund og kvalifiserer til 7,5 studiepoeng
  • Kursavgift: Kurset tilbys gratis til medlemsbedriften i klyngene GCE Blue Maritime Cluster og NCE Blue Legasea. Andre kan også melde seg på, men det er da ikke sikkert kursavgiften blir dekket av tiltakspakken

For mer informasjon ta kontakt med Seniorrådgiver Tom Christian Dahl.

For påmelding besøk NTNU Videres hjemmesider.

Meld din interesse for Digital teknologi 1

Meld deg på