Gå til til aakp.no

Digital teknologi 1

En trend i industrien er at bedriftene i mindre grad designer maskinvare selv, men bruker ferdige enheter med muligheter for tilpasninger gjennom programmering, enten av selve enheten eller via mikrodatamaskiner eller mikrokontrollere.

ÅKP
harrison-broadbent-1459958-unsplash.jpg

I kurset Digital teknologi 1 vil studenten få en innføring i industriell anvendelse av følgende tema: 

  • Introduksjon til programmering i Python
  • Bruk av mikrokontrolleren Arduino
  • Industrial Internet of Things (IIoT)

I dette kurset vil studentene bruke Python til å programmere en enkel mikrokontroller, Arduino.
Undervisningen er samlingsbasert, 3 samlinger á 2 dager, med en kombinasjon av forelesninger/teori og programmering på datalab. I forkant av samlingene må studentene påregne å sette seg inn i relevant teori og pensum på egenhånd. Etter hver samling vil det bli gitt en øving og til slutt gis det en prosjektoppgave som hjemmeeksamen.

Praktisk informasjon

  • Kursoppstart: 08.-09. september
  • 2. samling: 29.-30. september
  • 3. samling: 20.-21. oktober
  • Kurset leveres i samarbeid med NTNU i Ålesund og kvalifiserer til 7,5 studiepoeng
  • Kursavgift: 11 500 kr

For mer informasjon ta kontakt med Seniorrådgiver Tom Christian Dahl.

For påmelding besøk NTNU Videres hjemmesider.

Meld din interesse for Digital teknologi 1

Meld deg på