Gå til til aakp.no

Digital teknologi 2

Optimering av ressurser som tid, energi og materialer, eller forbedring av løsninger med tanke på ytelse, er viktig for å redusere kostnader og for levere bedre produkter. Manuell optimalisering og bruk av konvensjonelle metoder er i noen tilfeller ikke tilstrekkelig.
I dette kurset vil vi lære mer om hvordan vi kan benytte algoritmer for å løse disse problemene for oss.

ÅKP
digital brain.jpg

I kurset Digital teknologi 2 vil studenten lære om følgende tema:

  • Introduksjon til AI: ekspertsystemer og fuzzy logikk
  • Genetiske algoritmer (GA)
  • Maskinlæring: kunstige nevrale nettverk (ANN) og adaptive nevrale fuzzy inferenssystemer (ANFIS)

I dette kurset vil studentene få en introduksjon til kunstig intelligens (AI), og lære om optimering av mer kompliserte problemer som ikke lar seg løse ved hjelp av konvensjonelle analytiske metoder, nemlig genetiske algoritmer. Gjennom optimering av prosesser er formålet å redusere kostnader (tid, energiforbruk, og andre ressurser) og/eller å forbedre løsninger (profitt, ytelse, bedre løsninger, m.m.).

Til slutt vil studentene lære om kunstige nevrale nettverk (ANN), som er et sentralt verktøy innen maskinlæring og kan bl.a. benyttes til mønstergjenkjenning og maskinsyn, klassifiseringsproblemer, og dataanalyse.

Undervisningen er samlingsbasert, 3 samlinger á 2 dager, med en kombinasjon av forelesninger/teori og programmering på datalab. I forkant av samlinger må studentene påregne å sette seg inn i relevant teori og pensum på egenhånd. Etter hver samling vil det bli gitt en øving og til slutt gis det en prosjektoppgave som hjemmeeksamen.

Praktisk informasjon

  • Kursoppstart: Vår 2021
  • 2. samling: 
  • 3. samling: 
  • Kurset leveres i samarbeid med NTNU i Ålesund og kvalifiserer til 7,5 studiepoeng
  • Kursavgift: Kurset tilbys gratis til medlemsbedriften i klyngene GCE Blue Maritime Cluster og NCE Blue Legasea. Andre kan også melde seg på, men det er da ikke sikkert kursavgiften blir dekket av tiltakspakken

For mer informasjon ta kontakt med Seniorrådgiver Tom Christian Dahl.

Meld din interesse for Digital teknologi 2

Meld deg på


Personvernerklæring:

Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.