Gå til til aakp.no

Drift 2

Fremtidens skipsoperasjoner er under endring. Vi ser en økende trend i at systemer og prosesser fjernstyres fra land.
I dette kurset vil vi lære mer om hvordan slike operasjoner kan gjennomføres og hvordan man kan sørge for sikker datakommunikasjon (cyber security).

ÅKP
ntnu simulator.jpg

Dette kurset bygger på Drift 1, men er ikke er ikke et opptakskrav, og her vil studenten lære om følgende tema:

  • Fjernstyrte operasjoner
  • Autonome systemer
  • Risikovurdering
  • Ruteplanlegging
  • Cyber security (datasikkerhet)

I dette kurset vil vi undervise i tema knyttet til skipsautonomi; inkludert risikovurdering, ruteplanlegging, sporing, prediktering av bevegelse, dynamisk kontroll og kraftdistribusjon. Vi vil gi praktiske eksempler som f.eks. Dead Reckoning av dynamiskposisjonerte skip og autonom dokking.

Praktisk informasjon

  • Kursoppstart: Høst 2020
  • 2. samling: 
  • 3. samling: 
  • Kurset leveres i samarbeid med NTNU i Ålesund og kvalifiserer til 7,5 studiepoeng
  • Kursavgift: 11 500 kr

For mer informasjon ta kontakt med Seniorrådgiver Tom Christian Dahl.

Meld din interesse for Drift 2

Meld deg på


Personvernerklæring:

Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.