Gå til til aakp.no

Produksjon 1 - Planlegging og simulering

Moderne produksjon og effektiviseringstiltak krever nye metoder for planlegging, design og test av avanserte produksjonsceller og automatisert produksjon.
Fokus i dette kurset er på kobling mellom virtuell og virkelig verden, simulering og testing.

ÅKP
delmia factory.png

I kurset vil studenten opparbeide seg kompetanse i følgende tema: 

  • Produksjonsceller
  • Produksjonsstrategier
  • Produksjonsplanlegging
  • Simulering som beslutningsstøtte

Fokuset i kurset er på kobling mellom virtuell og virkelig verden, simulering og testing. Kurset er tverrfaglig og spenner over tema som hydraulikk, mekanikk, roboter, programmering, sensorer, elektronikk og kontrollsystemer. Studenten vil også få en innføring i produksjonsstrategier og verktøy for produksjonsplanlegging der simulering blir brukt som beslutningstøtte.

Undervisningen er samlingsbasert, 3 samlinger á 2 dager, med en kombinasjon av forelesninger/teori og arbeid med software på datalab. I forkant av samlinger må studentene påregne å sette seg inn i relevant teori og pensum på egenhånd. Etter samlingene vil det bli gitt en prosjektoppgave med innlevering.

Praktisk informasjon

  • Kursoppstart: 13.-14. oktober
  • 2. samling: 3.-4. november
  • 3. samling: kommer snart
  • Søknadsfrist: 
  • Kurset leveres i samarbeid med NTNU i Ålesund og kvalifiserer til 7,5 studiepoeng
  • Kursavgift: Kurset tilbys gratis til medlemsbedriften i klyngene GCE Blue Maritime Cluster og NCE Blue Legasea. Andre kan også melde seg på, men det er da ikke sikkert kursavgiften blir dekket av tiltakspakken

For mer informasjon ta kontakt med Seniorrådgiver Tom Christian Dahl.

For påmelding besøk NTNU Videres hjemmesider.


Meld din interesse for Produksjon 1

Meld deg på


Personvernerklæring:

Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.