Gå til til aakp.no

Produksjon 1

Moderne produksjon og effektiviseringstiltak krever nye metoder for planlegging, design og test av avanserte produksjonsceller og automatisert produksjon.
Fokus i dette kurset er på kobling mellom virtuell og virkelig verden, simulering og testing.

ÅKP
delmia factory.png

I kurset vil studenten opparbeide seg kompetanse i følgende tema: 

  • Produksjonsceller
  • Produksjonsstrategier
  • Produksjonsplanlegging
  • Simulering som beslutningsstøtte

Fokuset i kurset er på kobling mellom virtuell og virkelig verden, simulering og testing. Kurset er tverrfaglig og spenner over tema som hydraulikk, mekanikk, roboter, programmering, sensorer, elektronikk og kontrollsystemer. Studenten vil også få en innføring i produksjonsstrategier og verktøy for produksjonsplanlegging der simulering blir brukt som beslutningstøtte.

Undervisningen er samlingsbasert, 3 samlinger á 2 dager, med en kombinasjon av forelesninger/teori og arbeid med software på datalab. I forkant av samlinger må studentene påregne å sette seg inn i relevant teori og pensum på egenhånd. Etter samlingene vil det bli gitt en prosjektoppgave med innlevering.

Praktisk informasjon

Kurset er dessverre utsatt til høsten 2020 pga COVID19 epidemien. Mer informasjon kommer.

  • Kursoppstart: 28.-29. april 2020
  • 2. samling: 19.-20. mai 2020
  • 3. samling: 9.-10. juni 2020
  • Kurset leveres i samarbeid med NTNU i Ålesund og kvalifiserer til 7,5 studiepoeng
  • Kursavgift: 11 500 kr

For mer informasjon ta kontakt med Seniorrådgiver Tom Christian Dahl.

For påmelding besøk NTNU Videres hjemmesider.


Meld din interesse for Produksjon 1

Meld deg på


Personvernerklæring:

Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.