Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Vi søker Prosjektutvikler

GCE Blue Maritime Cluster søker en engasjert person til å utvikle prosjekt og samarbeid innen teknologi- og kompetanseutvikling, bærekraft og kommersialisering i den maritime verdikjeden. Vi trenger deg som kan mobilisere engasjement på tvers av bedriftene i klyngen og bidra til verdi for medlemmene gjennom nasjonale og internasjonale prosjekter, nettverksaktiviteter og samlingsbaserte program.

Blue Maritime Cluster
BreakingWaves.jpg (copy)

Om ÅKP og GCE Blue Maritime Cluster:

Innovasjonsselskapet ÅKP AS har i over snart 25 år vært dedikert til å hjelpe gründere og etablert  næringsliv med å lykkes, vokse og skape verdier og arbeidsplasser. ÅKP guider havbaserte bedrifter til internasjonal suksess. Vår misjon er å akselerere sunn vekst. ÅKP leder blant annet to av Norges største og viktigste næringsklynger NCE Blue Legasea og GCE Blue Maritime. I tillegg administrerer vi det nasjonale senteret DigiCat – Norsk Digitalt Katapultsenter, samt ÅKP Entreprenørskap. GCE Blue Maritime er en akselerator for eksport, innovasjonsprosjekter, prosjektinnovasjon og kompetansebygging for den norske maritime næringen.

Vil du bidra til å videreutvikle en av verdens mest avanserte og komplette maritime klynger?

Vi søker nå:

Prosjektutvikler hos GCE Blue Maritime Cluster

GCE Blue Maritime Cluster søker en engasjert person til å utvikle prosjekt og samarbeid innen teknologi- og kompetanseutvikling, bærekraft og kommersialisering i den maritime verdikjeden. Vi trenger deg som kan mobilisere engasjement på tvers av bedriftene i klyngen og bidra til verdi for medlemmene gjennom nasjonale og internasjonale prosjekter, nettverksaktiviteter og samlingsbaserte program.

 Arbeidsoppgaver: 

 • Behovskartlegging av nye kompetanseområder i maritim næringen: Herunder alternative energibærere, cybersikkerhet, eksportsatsing i havvind og grønn omstilling, avanserte design- og utviklingsmetoder, havbasert autonomi og forsvarsfartøy.
 • Utvikle og lede nasjonale og internasjonale forsknings- og innovasjonsprosjekter.
 • Styrke samarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsinstitusjoner.
 • Lede aktiviteter og samlingsbaserte program, også i samarbeid med ledende aktører.
 • Relasjonsbygging med medlemsbedrifter og andre interessenter i Team Norway
 • Bidra til forståelse av mulighetene innen bærekraftig utvikling, forretningsmodeller og verdikjeder.
 • Søknadsskriving, rapportering og kommunikasjonsarbeid.

 

Ønskede kvalifikasjoner og kompetanse:

 • Kunnskap om maritim næring, dens verdikjede og forretningskultur.
 • Erfaring i grensesnitt mellom industrielle, kommersielle og FoUoI-aktiviteter.
 • Relevant høyere utdanning.
 • Erfaring med prosjektplanlegging, -gjennomføring, -ledelse og -metodikk.
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner.
 • Erfaring med klynger, forsvar eller forskningsmiljøer

Egenskaper:

 • Lidenskap for den maritime klyngen.
 • Planleggings-, ledelses- og gjennomføringsevne.
 • Kommersiell teft i forhold til å se muligheter for medlemsbedriftene og deres kunder.
 • God på å oppfatte trender og se dette i sammenheng med muligheter for maritim næring.
 • Evne til dialog på næringens premisser.
 • Dyrking av nettverk mellom bedrifter og fagmiljøer.
 • Bidragsyter til ideer og innspill på tvers av et spennende kompetansemiljø i ÅKP.

Arbeidsted:

Ålesund, med fleksibel avtaler i forbindelse med nettverks- og kompetansebygging som kandidaten bringer.

Vi tilbyr:

Du får jobbe med hele spekteret av aktører i norsk maritim industri på en nøytral plattform.

Som Prosjektutvikler i GCE Blue Maritime Cluster får du muligheten til å arbeide i et av Norges mest spennende innovasjonsmiljøer. Stillingen er tilknyttet ÅKP, og du vil kunne delta i oppgaver knyttet til ÅKPs øvrige innovasjons- og entreprenørskapsaktiviteter. Du må være forberedt på noe reisevirksomhet og utadrettet aktivitet. Vi tilbyr konkurransedyktige lønnsvilkår, en gunstig pensjons- og forsikringsordning, samt bedriftshelsetjeneste.

For mer informasjon om stillingen og selskapet, kontakt klyngeleder for GCE Blue Maritime Cluster, Pierre Major, 

via e-post: pierre.major@bluemaritimecluster.no eller telefon: +47 940 35 960

Eller rekrutteringspartner i Åsebø Consulting, ved Knut Åsebø, 

via epost: knut.asebo@gmail.com eller telefon +47 91 61 47 71

Søknadsfrist: Snarest