Go to aakp.no
A PROGRAM IN

Sikrer optimal fabrikk ved hjelp av virtuell prototyping

Optimar gjennomførte et "design review" hos katapultsenteret Digicat rett før jul. Det kan vise seg å være gull verdt for bedriften og deres kunder.

Blue Maritime Cluster
PC140576.JPG

Riktig første gang 

Optimar, en av de største norske leverandørene av fabrikkanlegg til fiskeri- og oppdrettsnæringen, har kontrakt på levering av fire komplette anlegg til trålere under bygging i Russland.  Optimar er ikke bare stor i sitt markedssegment, de ligger også langt fremme i forhold til digitalisering. Før de setter anleggene i bestilling og produksjon valgte de derfor å ta med seg den komplette modellen av en fabrikk for et design review hos katapultsenteret Digicat i Ålesund.

Optimar leverer svært komplekse leveranser, hvor det inngår elementer fra mange underleverandører og det er et krevende arbeid og få optimalisert fabrikkene.

«Erfaringsmessig vet man at det kan oppstå en del korrigeringer fra den opprinnelige design pakken under installasjon. Disse modifikasjonene skaper utfordringer og tar ofte mye tid sier Arnt Dahle, VP Production. «Vi ønsket derfor å benytte Digicat sine fasiliteter for å se om vi kunne finne og rette så mange feil som mulig før vi kommer til verftet. Et slikt verktøy vil hjelpe oss å sikre best mulig leveranse til kundene våre både med tanke på kvalitet, tid og kostnader. 

Godt lagarbeid 

Optimar stilte med et designteam på fem personer fra organisasjonen. De færreste i teamet hadde erfaring med bruk av VR, men etter at modellen var konvertert og man hadde fått en kort innføring i bruk var man i gang. I løpet av dagen gikk man gjennom hele fabrikken. Fra mottaksdelen der fangsten kommer om bord, gjennom de ulike fabrikkdelene til produktet var pakket og ankommet fryselagret.                 

Dette verktøyet er unikt. Vi jobber tre stykker i samme modellen og kan «fly rundt» og betrakte de ulike systemet fra hver vår vinkel. Oppdager vi noe som ser mistenkelig ut kan alle se på «utfordringen» sammen og enes om vi har et problem eller ikke.  Vi begynte faktisk også å løse problemene, men erkjente at om vi skulle vi bli ferdig med feilsøking på en dag så fikk det bli neste økt.

Svein Johnsen, Optimar 

nærbilde vr.jpg
3D-modell av fabrikkanlegget inspiseres ved hjelp av VR-briller

Og det er det selvfølgelig fullt mulig å gjøre. Verktøyet har funksjonalitet som tillater å gjøre mindre endringer og redesign mens man er i den virtuelle verden, men har også innebygd funksjonalitet for å tegne og annotere underveis i prosessen. Endringer kan dokumentere gjennom blant å lage «snapshot» av sitasjonen, lagret som egne bildefiler som man senere kan se på i hvilket som helst bildevisningsprogram. Denne dokumentasjonen kan man så bruke til å oppdatere modellen i eget CAD-verktøy før man tar et nytt design review i VR.

Svein Kjevik, også han med lang fartstid og involvert i selve installasjonene på verftene er imponert. «Dette verktøyet gir oss ikke bare muligheten til å avdekke problemområder, det gir oss en fantastisk mulighet til å la montørene og service teknikerne bli kjent med fabrikken før de drar til verftet slik at de er best mulig rustet til å gjøre en god og effektiv jobb. Vi har ikke prøvd det før, men når denne teknologien gir oss muligheten til det så vil vi ikke la muligheten gå fra oss.»

Viser teknologiens potensial

«Vi er også veldig godt fornøyde», sier Jan Børre Rydningen, leder av Digicat. «Det er gledelig å se at et team med begrenset erfaring fra virtuell prototyping så effektivt kan avdekke feil på et sted i utviklingsprosessen hvor feil kan korrigeres til en langt lavere kost enn om det måtte skje på verftet. Det viser noe av teknologiens fortrinn, og vi er nå klar til å ønske mange flere brukere og kunder velkommen til å benytte seg av Digicats kompetanse og infrastruktur.»

Digicat - Norsk katapultsenter

Jan Børre Rydningen - jan.borre.rydningen@aakp.no - 901 36 995

P1070578.JPG