Gå til til aakp.no

DigiCat videreutvikler IoT-Laben sammen med Gagn

Sammen med Gagn har DigiCat videreutviklet sin utprøvingslab, hvor man kan ta på, føle og prøve sensorikk og IoT.

ÅKP
MicrosoftTeams-image _2_.png

For å få en digital tvilling trenger man reelle data og en modell av "gjenstanden" (eller det man skal undersøke). Med utstyr fra IoT-laben kan vi samle inn sanntidsdata fra maskiner, fabrikker, båter eller miljøet for å kunne gi en bedre forståelse av hva som påvirker et system. Det forteller Daniel i IoT-avdelingen til Gagn.  
 
Inne på laben kan man nå måle for eksempel temperaturer, lokasjon, vibrasjoner, mengde væske i tanker og gasser. Vi har også tilkoblingsmuligheter for andre sensorinstrumenter eller kundens eksisterende utstyr. Målet er å kunne ha noe som enkelt gjør at man kan visualisere data på kort tid.  
 
Enten man bare vil lære litt mer om teknologi, eller prøve ut hva som kan passe på sine egne systemer, er IoT-lab en god møteplass. Her kan man lære mye og prøve ut mye, og effekten er umiddelbar.  
 
Vi ser også at mange har systemer og maskiner som er større enn de man kan ta gjennom døren vår. Så det er nå laget kofferter man kan ha på utlån. Dette for å senke terskelen for å ta i bruk ny teknologi.  
 
Om man ser at dette er noe man ønsker å prøve ut i større skala eller har spesielle behov kan man søke midler fra Digicat. Dette kan bistå til å få en egen industriell applikasjon med alarmer, rapportløsninger, prediktivt vedlikehold med mer.  
I Digicat kan man få på plass prosjekter på inntil 117 000 kroner mot en egenandel på 33 000 så lenge man er et SMB-selskap og tilknyttet en SIVA næringshage eller inkubator. En gunstig ordning for å få et mer digitalisert, bærekraftig og konkurransedyktig Norge.