Gå til til aakp.no

Søk støtte

Små og mellomstore bedrifter kan få støtte på inntil 72.000 kroner til katapult-prosjekt via en næringshage eller inkubatorbedrift.

Bedriften må imidlertid stille med 48.000 i "egenkapital". Støtten gis ikke direkte til bedriften, men må benyttes til å få utført et "prosjekt" hos en leverandør. Typisk er slike prosjekter rettet mot teknologiavklaring, utvikling av en prototype, videreutvikling av en idé osv.

Vi hjelper deg mer enn gjerne med å utarbeide søknaden. 

Som katapultsenter har vi god dialog med både SIVA, Næringshagene og Stiftelsen Teknologiformidling, og kan også hjelpe med rådgivning innen mulige andre støtteordninger.

Mer informasjon finner du her (SIVA)