Gå til til aakp.no

Søk støtte

Små og mellomstore bedrifter kan få støtte på inntil 72.000 kroner til katapult-prosjekt.
For å kvalifisere til støtte må bedriften ha tilknytning til en næringshage, inkubatorbedrift eller klynge.

Bedriften må imidlertid stille med 48.000 i egne midler. Støtten gis ikke direkte til bedriften, men må benyttes til å få utført et "prosjekt" hos en leverandør. Typisk er slike prosjekter rettet mot teknologiavklaring, utvikling av en prototype, videreutvikling av en idé osv.

Vi hjelper deg gjerne med å finne potensielle leverandører som kan hjelpe, samt å utarbeide søknaden. 

Som katapultsenter har vi god dialog med både SIVA, Inbubatorselskaper/Næringshager og Stiftelsen Teknologiformidling, og kan også hjelpe med rådgivning innen mulige andre støtteordninger.

Mer informasjon finner du her (SIVA)