Gå til til aakp.no

Prosjektreferanser

Her finner du en oversikt over pågående og gjennomførte prosjekter med støtte fra DigiCat i 2022, 2023og 2024.

Noen av prosjektresultatene er også tilgjengelige på våre Vimeosider:

DigiCat Vimeoside

Gjennomførte prosjekter

Merk at for flere av prosjektene linkes det foreløbig bare til bedriftens hjemmesider og ikke til prosjektresultat.

John Gjerde AS visualiserer sitt nye produkt for rengjøring av borestrenger

Ved hjelp av tilskudd fra DigiCat fikk John Gjerde utviklet en video og en VR-løsning som forklarer og illustrerer fordelene med den innovative løsningen for rengjøring av borestrenger.

I tillegg til animasjonsvideoen laget Holmem Grafikk også en VR-versjon som kan benyttes til å se løsningen i en virtuell verden. Dermed kan interesserte kunder og/eller investorer få se på løsningen i full skala, inkludert mulighet til å åpne/lukke mekanismen.

Les mer om prosjektet her

Sikrer optimal fabrikk

Optimars team gjennomførte design review
av en fabrikk ved hjelp av virtuell prototyping.
Det kan vise seg å være gull verdt for
bedriften og deres kunder.

Les mer

Bevart AS

Bevart AS dokumenterer klima rundt kunstobjekter.
Løsningen deres er basert på automatisk innhenting av sensordata til ulike kunstartikler som f.eks. malerier.
Med støtte fra DigiCat utviklet Gagn IoT AS en løsning for logging av data ved transport av kunst.

Gjøsund Utvikling As

Gjennom utvikling av en Digital Tvilling har Gjøsund Utvikling fått et godt verktøy for å profilere og planlegge hvordan området Gjøsund hamn skal benyttes og gi verdi for lokal og regional næring.

Vimeo video

Kongsberg Beam Technology AS

Kongsberg Beam Technology utvikler utstyr, software og metodikk for å bedre predikere behandling av kreftsvulster.
Med støtte fra DigiCat laget Holmem Grafikk en animasjonsfilm som forklarer behandlingsmetoden og hvordan den skiller seg fra dagens løsninger.