Gå til til aakp.no

Referanser

Her er eksempler på prosjekter som er gjennomført med støtte fra DigiCat.

Sikrer optimal fabrikk

Optimars team gjennomførte design review
av en fabrikk ved hjelp av virtuell prototyping.
Det kan vise seg å være gull verdt for
bedriften og deres kunder.

Les mer

Kongsberg Beam Technology AS

Kongsberg Beam Technology utvikler utstyr, software og metodikk for å bedre predikere behandling av kreftsvulster.
Med støtte fra DigiCat laget Holmem Grafikk en animasjonsfilm som forklarer behandlingsmetoden og hvordan den skiller seg fra dagens løsninger.

Bevart AS

Bevart AS dokumenterer klima rundt kunstobjekter.
Løsningen deres er basert på automatisk innhenting av sensordata til ulike kunstartikler som f.eks. malerier.
Med støtte fra DigiCat utviklet Gagn IoT AS en løsning for logging av data ved transport av kunst.