Gå til til aakp.no

Forum for IIOT: Trender i skyen - Hvordan ser den nye arkitekturen ut?

Dato: 22.11.2022 11:30 -15:30

GCE Blue Maritime Cluster, DIGICAT, ÅKP, Dataforeningen og Gagn arrangerte seminar med sky-teknologi som fokus.

ÅKP
8.jpg

Skyen er en fin plass. Alle skal jobbe mot den, men hvordan fungerer den og hva er trendene? Dette ble lagt som agenda for årets siste forum for IIOT. Hvordan tar man imot, bearbeider og tilgjengeliggjør man data for organisasjonen (og andre) når data ligger i skyen?

Representanter fra Microsoft, Google, Twoday og Digitread Connect deltok med innlegg for å få en oversikt. 

1.jpg

Google som en utfordrer på sky ser at mange start-ups velger deres løsning. I et etablert marked hvor Microsoft har store andeler lokalt var det naturlig for Google å fortelle litt om Multicloud, og «open-data» strategi. Gjennom sitt arbeid og løsninger som ligger i skyen kunne vi få se hvordan det å velge sky i bakkant ikke spiller så stor rolle, det er funksjoner man skal løse og hvem som kan løse det spesifikke behov som er viktig.  Google har veldig fokus på sikkerhet og de nye krav som kommer fra eksempelvis USA. SC3 er noe Google oppfordret salen til å undersøke nærmere.  

Twoday fikk presentert Snowflake. En aktør på datavarehus, analysetjenester og "big data/data lake" som legger seg i bakkant av skytjenestene Azure, AWS og Google Cloud. Løsningen skalerer godt, noe som gjør det mulig også for mindre bedrifter å tenke datalake. Løsningen skalerer dynamisk hele tiden på prosessorkraft og mellomlagring basert på datamengden og regnes på antall minutt man bruker løsningen per mnd. Selv om mange av de samme løsningene finnes i sky universet til de andre leverandørene er dette en plass som gir mange komplekse løsninger som man kan «shoppe» basert på behov. Den kan også ta imot data fra flere skytjenester og samle disse. Twoday deltar i det første norske brukerforumet slik at de får tilgang på det neste som skjer. 

Microsoft hadde en gjennomgang av datadeling og hvordan de jobber opp mot ulike aktører hvor å få til både ende til ende, men også aktør til flere samt samhandling på deling av data. Det ble forklart ulike samarbeid og hvordan man har klart å dele data mellom aktører. Sporingsløsninger for moteindustrien, samhandlingsplattformer for flyplasser og sporingsløsninger inn mot bekjempelse av COVID ble presentert. Deltakerne fikk en reise i hvordan strategiske beslutninger på deling av data og med hvem er avgjørende for hvordan man skal sette opp arkitektturen. Store aktører har banet vei for produkter innen blant annet blockchain som nå blir produkter i katalogen til Microsoft 

Det ble nevnt at flere aktører i salen og lokalt har valgt Microsoft som ERP leverandør. Dette var viktig for Azure å påpeke at deres løsning fungerer like bra uavhengig om du hadde SAP eller Microsoft som ERP /Fagsystem ettersom Azure og Microsoft dynamics var uavhengig av hverandre, som to bedrifter med samme logo.  

Dagen ble avsluttet med at Digitread Connect forklarte hvordan de anvender ulike skytjenester. De konkretiserte det ned til at det er mer å velge med en knapp hvor man skal lagre sine data. Og at det viktigste er å løse et faktisk behov med sine data. Hvor de ligger lagret, så lenge det er trygt og tilgjengelig har ikke så veldig mye å si. De hadde gjennomført valg av system basert på hvilke behov de hadde hatt, men at de kunne ha valgt andre i dag. Det viktigste var hvordan du arbeider med løsninger og det er i dag fullt mulig å bytte mellom de ulike skyleverandørene.  

En dag med læring, innsikt i nye systemer og mange gode diskusjoner. Arrangement komiteen for IIOT gleder seg til neste år med nye spennende tema.