Gå til til aakp.no

Ducky AS - forbruksbaserte klimadata

Ducky AS fikk støtte av DigiCat til å integrere forbruksbaserte klimadata i en digital tvilling av en by

ÅKP

Ducky har siden 2014 jobbet med klimadata for å gjøre det mulig å mobilisere innbyggere, næringsliv og ikke minst offentlige aktører til en felles klimadugnad. For å lykkes er det essensielt å få en felles forståelse av utfordringen og vi har nå gjennomført en unik testimplementasjon av vår data inn i den digitale tvillingen til Augment City. Snart vil ulike aktører kunne fly gjennom sitt eget nabolag, forstå gjennomsnittlig fotavtrykk per innbygger og utforske tiltak for å redusere utslippene raskt nok. 

Følg med videre og ta kontakt dersom deres by/kommune ønsker å være vertskap for en større pilot. 

Tusen takk for spennende samarbeid så langt Augment City og DigiCat Norsk Katapultsenter.