Gå til til aakp.no

Autonomi

Test autonome løsninger i Storfjorden - vårt fullskala havlaboratorium.

ÅKP
Autonomi 16-9.png

Storfjorden og tilstøtende fjorder, inkludert verdensarvområdet Geirangerfjorden, er offisielt etablert som et fullskala testområde for autonome skip og fjernstyrteoperasjoner. Dette området er allerede i dag brukt som testområde for konvensjonelle fartøy av lokale skipsverft. Det er også godkjent for testing av fiskeriutstyr, som f.eks. testing av trål.

Automatisering, fjernstyring autonome skip kan gi økt sikkerhet, bedre miljø og høyere effektivitet i skipsfarten.

Området er instrumenter med sensorer for måling av vind, bølger, strømming, saltnivå og støy.

Deler av området har også høyoppløste sjøbunnskart, som kan benyttes til f.eks. batymetrisk navigering av autonome undervannsfartøy.

Gjennom DIGICAT kan vi, i samarbeid med partnerbedrifter, tilby tjenester for; 

 • Prosjektledelse
 • Prosjektplanlegging
 • Operasjonssenter
 • Risikovurdering og analyse
 • Virtuell prototyping av operasjon
 • Utvikling av digitale tvillinger
 • Data fangst og analyse
 • Sensorinfrastruktur, inkludert satcom

Vi kan også fungere som kontaktpunkt til:

 • Lokale myndigheter
 • Kystverket og Sjøfartsdirektoratet
 • Innovasjon Norge
 • Forskningsrådet
 • Forsknings- og undervisningsinstitusjoner
 • Nettverk og kunnskap om lokal industri

Regjeringen besluttet i 2018 å videreføre arbeidet med Ocean Space Centre i Trondheim. Storfjorden ved Ålesund er inkludert som en av tre fjordlaber i denne 6 mrd. satsingen, som skal sikre økt verdiskaping i norske havnæringer.


Kontakt oss for mer informasjon

Vi er tilgjengelige for alle forespørsler i normale arbeidstider, og kan hjelpe deg med det du måtte lure på.


_DSC6139 Jan Bõrre bw.JPG
_DSC6186 Tom Christian bw.JPG
Seniorrådgiver 
Jan Børre Rydningen
Mob: +47 901 36 955
E-post: jan.borre.rydningen@aakp.no
Seniorrådgiver 
Tom Christian Dahl 
Mob: +47 958 70 727
E-post: tom.christian.dahl@aakp.no

Legg igjen din kontaktinformasjon, så kontakter vi deg:

Legg igjen kontaktinformasjon så vil ta kontakt så snart vi kan


Personvernerklæring:

Ja, jeg har lest vilkårene i ÅKP AS personvernerklæring (privacy policy) og godtar at mine personopplysninger behandles i samsvar med denne.