Gå til til aakp.no

Nok et vellykket arrangement i Forum for IIoT

I samarbeid med DigiCat, GCE Maritime Cluster og ÅKP arrangerte Gagn AS et seminar med temaet "IoT på skip" - for fullsatt sal.

ÅKP
1663251824992.png

1663251825246.png
1663251824992.png

Tema: IOT på skip - Hvordan kan man dra nytte av IOT på skip? Hva gjør man med dekning? Hva gjør man om man ikke har dekning og hvilke erfaringer har selskaper? Det stod på agendaen på Forum for Industrielt Internet of Things (IIOT) på NMK i Ålesund, 15. september 2022.

Med innledere fra hele langs hele kysten av Sør-Norge og tilreisende gjester fra Oslo må vi være fornøyd med tematikken.  

Dagen ble fylt med kloke ord fra 4 foredragsholdere med ulik tematikk.  
Det ble åpnet med en spennende presentasjon fra et selskap fra Sotra som har fått fra 1 til 26 ansatte. De har gjennom Covid-perioden åpnet kontorer flere steder i Europa samt i Singapore. ScanReach som selskapet heter har laget løsning for "connectivity" ombord i skip og kunne presentere caser fra lokale redere, men også monitorering av dyreskip i Australia med flere tusen levende dyr ombord.  

Soolo tok over stafettpinnen. Et voksende selskap med kunder innenfor både jernbane, tankanlegg samt slamoppsamling til oppdrett. Den nye hverdagen som en enkelt sensor kan gi er ingen halvfyllinger og ei heller ikke overfylling av tanker (slik at det renner over).  Mulighetene med sensorpakkene de selger er at du har en «evighetsavtale» hvor de håndterer alt og kunden kun har en månedskostnad å forholde seg til. Det er spennende å se aktører som tilnærmer seg «hva er den viktigste sensoren» istedet for hvor mange datapunkter kan vi måle.  

Etter en beinstrekk fikk vi besøk av NanoPower. En gruppe glupinger med kontorer i Kristiansand og Portugal gav innsikt i en ny type teknologi som jobber bruker utrolig lite energi. Ved å kun ha deler av teknologien «våken» i en loggeperiode kan man måle sensordata over en lengre periode uten å bruke mye energi. Perfekt for å logge over lengre perioder uten dekning, enten i en kontainer eller frakt jorden rundt slik som eksempelvis frakt av fisk. Løsningen er blitt brukt til både garantisaker og frakt av vaksine.  
 
Avslutningvis hadde arrangementet fått inn Vard Electro. De kunne fremvise til reelle prosjekter de har gjennomført på lokale og internasjonale skip. Her har man data for en tidsperiode på over 6 år med innsikt som ble ført trådløst til lokale systemer på skipet som SeaQ. Løsningene gav mer informasjon til både bro på skipet og til personell. Den trådløse teknologien de anvendte ble også brukt for å løse krav om individuell logging av temperatur på større batteribanker.  

Det ble gode diskusjoner og spørsmål både underveis og i etterkant. Flere relasjoner ble skapt og i alt et godt gjennomført arrangement.